Aikido, allgemein
 
Aikibudo (en., fr.)
 
Aikido Journal (en.)
 
Japan, allgemein
 
Deutsch- Japanische Gesellschaft
in Sachsen
 
 
Deutsch- Japanische Gesellschaft
in Leipzig
 
 
Wadoku (japan. Wörterbuch)
 
Mochizuki Minoru Ryu Yoseikan Aikido
SEIFUKAI - die offizielle homepage (jap.)
 
International Yoseikan Budo Federation (en., fr.)
Patrick Auge‘ Sensei,
Yoseikan Hauptquartier Nord Amerika
 
 
Hamamatsu Shi Aikido Kyoukai (jap.)
Sugiyama sensei
 
Gakko Nan Yuku, Shizuoka Shi (jap.)
Sato sensei (Judo, Jujutsu)
 
Washizu sensei (Gyokushindo) (jap.)
 
 
Mochizuki Hiroo Yoseikan Budo
Le Yoseikan Budo France (fr.)
 
verwandtes
© 2023  Yoseikan DOJO LEIPZIG / SENSEI@YOSEIKAN.DE / IMPRESSUM / KONTAKT / DATENSCHUTZERKLÄRUNG
   Kampfkunstschule für Aikido, Jujutsu, Judo sowie Gesundheits- Gymnastik.